Split: Una Mirada a la Clásica Pogoda

Split: Una Mirada a la Clásica Pogoda 2

Jaka jest pogoda w Chorwacji w październiku?

Pogoda i temperatury w pa 7adzierniku
calle 16 C w dzie 44, 8 st. C w nocy i 5brednio przez 19 documento nacional de identidad na 31 jest pogodnie.
  • Jaka jest pogoda w Chorwacji w sierpniu?:
    Najni 7csza temperatura w kraju: Chorwacja w miesi 05cu: sierpie 44 wynosi 15°C, natomiast najwy 7csza to 29°C. A idealna temperatura do zwiedzania miasta, kiedy nie jest ani zbyt gor 05co, ani za zimno. W kraju: Chorwacja w miesi 05cu: sierpie 44 mo 7cna spodziewa 07 si 19 oko 42o 3-8 dni deszczu.

Kiedy pada con Chorwacji?

Czas od listopada do grudnia to znaczne spadki temperatury. W najcieplejsze documento nacional de identidad u 5bwiadczymy odpowiednio 14°C i 10°C, jednak temperatura mo 7ce spa 5b 07 nawet do kilku stopni.

Jaka gracieta pogoda con Chorwacji con maju?

Pogoda con maju
W maju w Chorwacji powoli zaczyna si 19 lato, jest przyjemne ciep 42o, ale wci 05 7c bez uci 05 7cliwych upa 42ów. Temperatura wody w maju w Chorwacji waha si 19 w granicach 16-20 stopni (czyli tyle ile wynosi temperatura Ba 42tyku latem 26), a 5brednia, dobowa temperatura powietrza wynosi 22 stopnie.

Czy w Chorwacji w październiku jest ciepło?

Jaka jest pogoda w Chorwacji w październiku?

Pogoda con Chorwacji con pa 7adzierniku
Niestety jesie 44 w Chorwacji potrafi zaskoczy 07, zreszt 05 tak jak w ostatnich latach potrafi zaskoczy 07 nawet lato. Je 5bli we 7amiemy pod uwag 19 5brednie temperatury w Chorwacji jesieni 05 z kilku lat wstecz, otrzymamy temperatury powietrza rz 19du 21-25 za dnia i 12-16 noc 05.

W jakim miesiącu najlepiej jechać do Chorwacji?

Do Chorwacji najlepiej wybra 07 si 19 w sezonie od kwietnia do pa 7adziernika, wtedy jest ciep 42o, s 42onecznie, mo 7cna sp 19dza 07 czas zarówno na pla 7cy, jak i na aktywnym zwiedzaniu.

Kiedy gracieta pora deszczowa w Chorwacji?

Najbardziej deszczow 05 por 05 roku na wybrze 7cu Chorwacji jesie 44. W cz 19 5bci kontynentalnej Chorwacji hojalata mog 05 por 07 deszczowe. W Chorwacji trwa latem okres suszy, który ci 05gnie si 19 przez dwa miesi 05ce.

Gdzie jest najcieplej w Chorwacji?

Jaka jest pogoda w Chorwacji w październiku?

Najcieplejsze miejsce w Chorwacji – Split
Miasto Split jest po 42o 7cone w najcieplejszym obszarze na pó 42nocnym wybrze 7cu Morza 5aródziemnego, w samym 5brodku wybrze 7ca Adriatyku. Para jednocze 5bnie stolica chorwackiej Dalmacji i najcieplejszy region kraju.

Kiedy nie jechać do Chorwacji?

Pogoda w Chorwacjikiedy odpu 5bci 07 wyjazd? Temperatura con Chorwacji to jedna sprawa, odradzamy tak 7ce wyjazdu pod 7cagle w lipcu i sierpniu, kiedy ceny w hotelach i restauracjach s 05 bardzo wygórowane, przy wej 5bciach do najciekawszych obiektów k 42 19bi 05 si 19 t 42umy turystów s a 057stów najbardziej zat 42oczone.

Kiedy szczyt sezonu w Chorwacji?

Szczyt sezonu turystycznego w Chorwacji przypada od czerwca do lipca.

Kiedy najcieplejsza woda w Chorwacji?

w czerwcu to cieplejsza woda b 19dzie na Istrii (23-24 stopnie). Natomiast wrze 5bniu na po 42udniu (lepiej trzyma temperatur 19). W lipcu i sierpniu ró 7cnice s 05 zauwazalne tylko ze wzgl 19du na pr 05dy.

Ile stopni w Chorwacji maj?

Pogoda i temperatura con maju
W Chorwacji gracieta wtedy 5brednio 19 st.

Czy warto jechac do Chorwacji w sierpniu?

Jaka jest pogoda w Chorwacji w sierpniu?

Je 5bli interesuje nas wysoka temperatura, Chorwacja b 19dzie najlepszym kierunkiem podró 7cy w lipcu i sierpniu. W tym czasie panuj 05 tu gor 05ce klimaty, a temperatury powietrza w cieniu przekraczaj 05 30 stopni.

Jaka pogoda będzie w Chorwacji w sierpniu?

Je 5bli planujesz urlop w nasze polskie wakacje, mo 7ce Ciebie zainteresowa 07, 7ce najwy 7csze notowane temperatury w lipcu w Chorwacji to 26 st. C, w sierpniu termometry wskazuj 05 27 st. C.

Ile stopni ma woda w Chorwacji w sierpniu?

Jednym z tego powodów jest pi 19kna is 42oneczna pogoda oraz odpowiednia temperatura wody, która umo 7cliwia p 42ywanie lub uprawianie innych sportów wodnych. 5arednia temperatura w Chorwacji latem w dzie 44 to 26 stopni w czerwcu, 30 w lipcu, 30 w sierpniu i 24 we wrze 5bniu.

[amazon bestseller=”split pogoda” template=”table” ]

Scroll al inicio